Emmaüscursushoogeland.nl

Door wie wordt deze cursus gegeven?


Elke cursus wordt geleid door 2 mensen, ook wel kringleiders genoemd. Meestal hebben die een Kringleiderscursus gevolgd om op een goede manier een groep van de Emmaüscursus te kunnen leiden.

Maar belangrijker is dat de leiders gewone christenen zijn die zelf van harte geloven in God de Vader, Zijn Zoon Jezus en in de Heilige Geest.

En die daar graag met anderen over praten.
In oktober 2017 start er weer een nieuwe cursus.

Heb je belangstelling voor de cursus? Kom dan naar een van de volgende informatieavonden die allemaal om 20.00 uur beginnen en ongeveer 1 uur duren:


dinsdag 26 sept. in de Christelijk Ger. Kerk, Langestraat 25 in Kantens
woensdag 27 sept. in de 'Damstee', Boerdamsterweg 12A in Middelstum
donderdag 28 sept. in gebouw 'Thedema', Thedemastraat 18 in Bedum


Wil je wat vragen?

Stuur een mail naar: opweg.emmaus@live.nl

Lukas 24: 32De twee leerlingen zeiden tegen elkaar: 'Had jij onderweg ook al zo'n bijzonder gevoel? Er was iets toen hij met ons praatte en de heilige boeken uitlegde.'

Samen op wegemmauslopers

© Emmaüscursus <