Emmaüscursushoogeland.nl

Door wie wordt deze cursus gegeven?


Elke cursus wordt geleid door 2 mensen, ook wel kringleiders genoemd. Meestal hebben die een Kringleiderscursus gevolgd om op een goede manier een groep van de Emmaüscursus te kunnen leiden.

Maar belangrijker is dat de leiders gewone christenen zijn die zelf van harte geloven in God de Vader, Zijn Zoon Jezus en in de Heilige Geest.

En die daar graag met anderen over praten.
In het voorjaar van 2019 start er weer een nieuwe cursus.

Heb je belangstelling voor de cursus? Wanneer je je met minimaal 6 personen aanmeldt kan er op elk moment een curusus opgestart worden.


Wil je wat vragen?

Stuur een mail naar: opweg.emmaus@live.nl

Lukas 24: 32De twee leerlingen zeiden tegen elkaar: 'Had jij onderweg ook al zo'n bijzonder gevoel? Er was iets toen hij met ons praatte en de heilige boeken uitlegde.'

Samen op wegemmauslopers

© Emmaüscursus <