Emmaüscursushoogeland.nl

Hoe ziet de cursus er uit?


De cursus is opgebouwd met verschillende modules en elke module bestaat uit 4 of 5 lessen. Het is niet verplicht om alle modules te volgen. Je kunt je gewoon per module weer opgeven, of niet.


In het kort iets over de inhoud.

De eerste module gaat over de basis van het christelijk geloof:
- God bestaat en is belangrijk
- Jezus, Zijn leven
- Jezus, Zijn dood
- Jezus, Zijn opstanding


De volgende blokken diepen deze basis uit via verschillende onderwerpen: de Heilige Geest, de Bijbel, bidden, geloven en groeien in geloof, leven zoals God het wil, enz.

De ervaring is dat de onderwerpen lang niet altijd precies in 1 avond te vatten zijn. Daarom komt het vaak voor dat de volgende les gewoon verder gaat waar de vorige gestopt is.

Daarnaast is er altijd tijd en ruimte om vragen te stellen over alles waar je mee zit. Het motto daarbij is: domme vragen bestaan niet.

Lukas 24: 32De twee leerlingen zeiden tegen elkaar: 'Had jij onderweg ook al zo'n bijzonder gevoel? Er was iets toen hij met ons praatte en de heilige boeken uitlegde.'

Samen op wegemmauslopers

© Emmaüscursushoogeland.nl