Emmaüscursushoogeland.nl

Waar komt de naam vandaan?


De cursus heeft de naam Emmaüs gekregen naar aanleiding van een verhaal in de Bijbel. In het Bijbelboek Lukas wordt verteld hoe Jezus na Zijn opstanding uit de dood, met 2 van Zijn leerlingen van Jeruzalem naar Emmaüs loopt, waar die leerlingen wonen. Zij herkennen hem op dat moment nog niet. Al lopend legt Jezus uit waarom Hij moest lijden en sterven.


Lukas 24:25-32:
Toen zei Jezus tegen hen: ‘Waarom geloven jullie niet wat de profeten gezegd hebben? Jullie wisten toch dat de Messias eerst moest lijden voordat hij koning kon worden?’ En Jezus legde hun uit wat er over Hem in de heilige boeken stond.
Hij begon bij de boeken van Mozes en al de profeten. Toen kwamen ze bij het dorp Emmaüs. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar de twee leerlingen hielden hem tegen en zeiden: ‘Blijf toch bij ons. Want de dag is bijna voorbij, het wordt al donker.’
Toen ging Jezus met hen mee. Tijdens het eten nam Jezus het brood. Hij dankte God, brak het brood in stukken en deelde het uit. Op dat moment herkenden de leerlingen Jezus. Maar direct daarna zagen ze Hem niet meer.
De twee leerlingen zeiden tegen elkaar: ‘Had jij onderweg ook al zo’n bijzonder gevoel? Er was iets toen Hij met ons praatte en de heilige boeken uitlegde.'


De opzet van deze cursus is zo samen op weg te gaan om te ontdekken wie Jezus is en wat er in de Bijbel over Hem verteld wordt.

Lukas 24: 32De twee leerlingen zeiden tegen elkaar: 'Had jij onderweg ook al zo'n bijzonder gevoel? Er was iets toen hij met ons praatte en de heilige boeken uitlegde.'

Samen op wegemmauslopers

© Emmaüscursushoogeland.nl